Voordelen
 • Rechtstreeks vragen stellen aan ervaren juristen
 • Rechtshulp bij juridische conflicten waar u mee te maken kunt krijgen
 • Dekking aangepast op uw persoonlijke situatie
 • U bepaalt zélf welke onderdelen u wilt verzekeren
 

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Werkgeversbijstand

Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van zijn activiteiten als werkgever, heeft hij aanspraak op de navolgende rechtsbijstand:

 • Arbeidsrechtelijke bijstand
  Rechtsbijstand terzake van vorderingen uit arbeidsovereenkomst jegens een (ex)werknemer.
 • Sociaalrechtelijke bijstand
  Rechtsbijstand terzake van vorderingen op grond van sociale wetgeving.

Bestuurders & Werknemers

De verzekerde activiteiten zijn:

 • het handelen als bestuurder en vertegenwoordiger van verzekeringnemer;
 • het deelnemen aan een door verzekeringnemer georganiseerde activiteit. Met deelnemen wordt gelijkgesteld het gaan naar en het komen van de hiervoor bedoelde activiteit.

De te verlenen rechtsbijstand houdt in:

 • verhaalsbijstand;
 • strafbijstand;
 • verweer onrechtmatige daad.

Leden & Vrijwilligers

De verzekerde activiteit is:

 • het deelnemen aan een door verzekeringnemer georganiseerde activiteit. Met deelnemen wordt gelijkgesteld het gaan naar en het komen van de hiervoor bedoelde activiteit.

De te verlenen rechtsbijstand houdt in:

 • verhaalsbijstand;
 • strafbijstand.

Incassobijstand

Als verzekerde bij het leveren van producten en diensten wordt geconfronteerd met een schuldenaar die zijn betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt, heeft hij aanspraak op incassobijstand.

Het verlenen van rechtsbijstand bij de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering van een geldvordering uit overeenkomst op een schuldenaar, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt.

Onder incassobijstand wordt niet begrepen:

 • het onderbouwen van de geldvordering in antwoord op verweer van de schuldenaar;
 • het voeren van verweer tegen een tegenvordering.
Direct aanvragen
Deze rechtsbijstandverzekering kent één van de laagste premies van Nederland. Zo weet u zeker dat u nooit teveel betaalt.
Vul snel het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier