Voordelen
  • Uw hele bestuur is verzekerd
  • Snel en eenvoudig afsluiten
  • Limieten verzekerd bedrag tot € 2.500.000,-
  • Vanaf € 126,67 per jaar
 

Dekking

Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

U bent verzekerd voor de aanspraken op uw privé-vermogen als gevolg van het daadwerkelijk of vermeend handelen (waaronder plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring) in uw hoedanigheid als bestuurder van de non-profit organisatie.

Een bestuurder is een natuurlijke persoon die op statutaire wijze is benoemd, of een persoon die zonder deel uit te maken van het bestuur krachtens statuten of besluit van de algemene vergadering voor bepaalde tijd of omstandigheden daden van bestuur verricht, alsmede een persoon die het beleid (mede) bepaalt als ware hij bestuurder.

De toenemende claimcultuur in Nederland zorgt ervoor dat de drempel om iemand aansprakelijk te stellen steeds lager wordt. Met alle risico's en kosten van dien. Zelfs indien u geen enkele blaam treft en derden u aanspreken in uw privé-vermogen op basis van een vermeende fout, bent u met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekerd tegen de juridische kosten. Hieronder vallen de redelijke en noodzakelijke honoraria, kosten en uitgaven in verband met een tegen een verzekerde ingestelde claim. Dit is wel zo'n zeker gevoel!

Direct aanvragen

Het aanvragen van de bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering gaat eenvoudig en snel. Indien u voldoet aan het door ons gestelde risicoprofiel, kunt u zich direct verzekeren!
Direct aanvragen