Voordelen
  • Lagere premie en betere dekking door collectieve inkoop
  • Gemak van één aanspreekpunt
  • Adequate en snelle dienstverlening
 

Veelgestelde vragen

Kunnen stichtingen ook gebruikmaken van de rechtsbijstandverzekering?

Nee, deze verzekering is uitsluitend bestemd voor verenigingen.

Welke dekking verleent deze verzekering?

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuurders van een vereniging of stichting voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Welke uitsluitingen gelden?

Teneinde de premiestelling zo scherp mogelijk te stellen voor een zo groot mogelijk aantal organisaties, bieden we geen dekkingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld: woningbouwcorporaties, Vereniging van Eigenaren, scholen, ziekenhuizen, pensioenfondsen, zwembaden, biochemisch gerelateerde instellingen en administratiekantoren in aandelen. Een maatwerkoplossing wordt vaak gevonden neemt u contact op met Aon Verzekeringen op telefoonnummer: (010) - 448 8875.

Indien uw balanstotaal meer dan € 5 miljoen bedraagt kunnen wij niet direct een premie afgeven. De premies zijn in dat geval op aanvraag. De omvang van uw organisatie is in dat geval een maatwerk oplossing.

Maakt de hoogte van de geldvordering uit voor het gebruikmaken van incassobijstand?

Ja, u kunt alleen aanspraak maken op incassobijstand indien de geldvordering exclusief rente en incassokosten minimaal € 100,- bedraagt.

Valt de boekhoud- en publicatieplicht onder de dekking?

De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

Ik ben geen werkgever, ben ik toch verplicht alle rubrieken te sluiten?

Nee, uitsluitend de basisdekking is verplicht. In aanvulling daarop kunt u de rubrieken naar behoefte afsluiten.

Welke dekking moet ik hebben?

U kunt twee verschillende limieten verzekeren: € 250.000 en € 500.000. Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. Als leidraad geldt dat een limiet van € 250.000 voldoende zal zijn indien uw balanstotaal kleiner is dan € 1.000.000 en een limiet van € 500.000 voldoende zal zijn bij een balanstotaal van meer dan € 1.000.000.

Wat is de premie?

Per 1 januari 2013 is de wettelijke assurantiebelasting verhoogd naar 21%. De getoonde premies op onze website zijn exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting. De premie kunt u zelf eenvoudig berekenen.

Wat houdt de franchise van € 450,- in de basisdekking in?

Het belang van uw verzoek moet minstens € 450,- bedragen anders wordt er geen rechtsbijstand verleend.

Wat zijn externe kosten?

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de aanvullende voorwaarden.

Heb ik direct na het afsluiten van de verzekering recht op rechtsbijstand?

Er wordt geen rechtsbijstand verleend als het geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. In geval van een arbeidsrechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden.

De wachttijd geldt ook voor een na de ingangsdatum van de verzekering afgesloten aanvullende dekking.

De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan u bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen.

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De "gewone" aansprakelijkheidsverzekering verzekert de organisatie en hen voor wie zij verantwoordelijk is tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden. De bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.

 
 

Contactinformatie


T: 088 - 810 81 72

Bereikbaar op werkdagen van: 08.00 uur tot 18.00 uur

Schade melden

Een nieuwe schade dient zo spoedig mogelijk bij ons te worden aangemeld. Neem contact met ons op en onze klantenservice helpt u graag verder.